Transport Construction And Invesment Trading JSC No.1 (OTC: TRICO)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: HPG (66,383) - VNM (52,156) - TCB (50,137) - MBB (41,089) - CTG (36,224)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Transport Construction And Invesment Trading JSC No.1
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
11/17/2011Brief FS for 2010

Transport Construction And Invesment Trading JSC No.1

Name: Transport Construction And Invesment Trading JSC No.1

Abbreviation:TRICO

Address: 548 - Nguyễn Văn Cừ - Q.Long Biên - Hà Nội

Telephone: (84.24) 3652 2910

Fax: (84.24) 3652 2910

Email:trico@trico.com.vn

Website:http://www.trico.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 80,000,000,000

Listed shares: 8,000,000

Shares outstanding: 8,000,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date: 12/28/1982

Business license:

Issued date:

Main business scope:

-Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước (bao gồm: cầu, đường, sân bay, cầu tàu, bến cảng).
-Xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, thuỷ lợi, thuỷ điện, lắp đặt đường dây và trạm điện đến 35KV.
-Thiết kế các công trình giao thông cầu, đường bộ
-Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, thuỷ điệ, thuỷ lợi, cụm dân cư, khu đô thị, hệ thống cấp thoát nước.
-Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, kết cấu thép, bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa, nhựa dính bám, nhũ tương...

Tiền thân là Công ty vật tư, thiết bị giao thông 1 (gọi tắt là TRAMECO).

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.