CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn (UPCoM: TPS)

Saigon Transportation Parking Joint Stock Company

23,000

(%)
26/05/2020 15:01

Mở cửa23,000

Cao nhất23,000

Thấp nhất23,000

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 48,100

Thấp 52T23,000

KLBQ 52T176

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,818

P/E8.16

F P/E6.64

BVPS15,171

P/B1.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TPS: PVT VCG VCS VTP
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-33.53%

+/- Qua 1 quý-12.21%

+/- Qua 1 năm-45.11%

+/- Niêm yết+384.93%

Cao nhất 52 tuần (13/08/2019)*48,065

Thấp nhất 52 tuần (05/05/2020)*23,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)29

KLGD/Ngày (1 tháng)14

KLGD/Ngày (1 quý)8

KLGD/Ngày (1 năm)176

Nhiều nhất 52 tuần (07/11/2019)*13,800

Ít nhất 52 tuần (22/07/2019)*1