CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn (UPCoM: TPS)

Saigon Transportation Parking Joint Stock Company

23,000

(%)
26/05/2020 15:01

Mở cửa23,000

Cao nhất23,000

Thấp nhất23,000

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 48,100

Thấp 52T23,000

KLBQ 52T176

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,818

P/E8.16

F P/E6.64

BVPS15,171

P/B1.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TPS: PVT VCG VCS VTP
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn