CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE: TPC)

Tan Dai Hung Plastic Joint Stock Company

8,400

300 (+3.70%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa8,190

Cao nhất8,640

Thấp nhất8,100

KLGD5,030

Vốn hóa189

Dư mua1,560

Dư bán1,540

Cao 52T 11,800

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T788

NN mua-

% NN sở hữu1.67

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*989

P/E8.19

F P/E9.89

BVPS15,401

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TPC: TN1 KDC SZC TLD TCD
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Tân Đại Hưng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.83%

+/- Qua 1 tháng+14.91%

+/- Qua 1 quý-3.89%

+/- Qua 1 năm-19.11%

+/- Niêm yết-20.14%

Cao nhất 52 tuần (22/10/2019)*11,800

Thấp nhất 52 tuần (15/07/2020)*6,860

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,146

KLGD/Ngày (1 tháng)727

KLGD/Ngày (1 quý)675

KLGD/Ngày (1 năm)781

Nhiều nhất 52 tuần (22/10/2019)*19,320

Ít nhất 52 tuần (05/09/2019)*10