CTCP Phân phối Top One (UPCoM: TOP)

Top One Allot Joint Stock Company

2,800

(%)
29/11/2021 14:59

Mở cửa2,800

Cao nhất2,800

Thấp nhất2,800

KLGD

Vốn hóa70.98

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,000

Thấp 52T300

KLBQ 52T217,587

NN mua-

% NN sở hữu1.70

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-0.48

EPS-3,470

P/E-0.81

F P/E3,546.84

BVPS6,455

P/B0.43

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng TOP: ITQ VHG KLF DCS HAI
Trending: HPG (174,198) - MBB (123,762) - SSI (106,910) - DIG (86,593) - FLC (76,715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.