CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình (UPCoM: TNM)

Tranimex Transportation Import - Export & Contruction JSC

3,800

(%)
24/01/2022 14:59

Mở cửa3,800

Cao nhất3,800

Thấp nhất3,800

KLGD

Vốn hóa21.99

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T1,053

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta1.22

EPS2,178

P/E1.74

F P/E7.12

BVPS8,436

P/B0.45

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng TNM: PSH PIA TTD CII FLC
Trending: FLC (224,874) - DIG (153,187) - HPG (149,281) - CEO (147,502) - ROS (128,197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-5%

+/- Qua 1 quý+18.75%

+/- Qua 1 năm+40.74%

+/- Niêm yết+134.86%

Cao nhất 52 tuần (31/12/2021)*4,500

Thấp nhất 52 tuần (21/05/2021)*2,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)130

KLGD/Ngày (1 quý)627

KLGD/Ngày (1 năm)1,053

Nhiều nhất 52 tuần (20/08/2021)*83,700

Ít nhất 52 tuần (04/06/2021)*69

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.