CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA)

Thien Nam Trading Import Export JSC

13,500

(%)
19/09/2019 15:00

Mở cửa13,350

Cao nhất13,500

Thấp nhất13,000

KLGD878,660

Vốn hóa462

Dư mua46,940

Dư bán38,430

Cao 52T 14,100

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T74,872

NN mua-

% NN sở hữu10.61

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,673

P/E8.07

F P/E4.07

BVPS12,876

P/B1.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TNA: POW HBC BSR TDH TNG
Trending: MWG (27.038) - VNM (26.426) - HPG (24.446) - FPT (24.092) - MBB (22.460)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.14%

+/- Qua 1 tháng+6.30%

+/- Qua 1 quý+10.66%

+/- Qua 1 năm+6.30%

+/- Niêm yết+694.12%

Cao nhất 52 tuần (29/08/2019)*14,100

Thấp nhất 52 tuần (02/01/2019)*9,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)851,550

KLGD/Ngày (1 tháng)437,951

KLGD/Ngày (1 quý)187,990

KLGD/Ngày (1 năm)74,872

Nhiều nhất 52 tuần (12/09/2019)*1,309,830

Ít nhất 52 tuần (29/01/2019)*10