CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA)

Thien Nam Trading Import Export JSC

17,900

400 (+2.29%)
28/02/2020 15:00

Mở cửa17,400

Cao nhất17,900

Thấp nhất16,950

KLGD247,830

Vốn hóa613

Dư mua10,780

Dư bán19,840

Cao 52T 27,100

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T345,767

NN mua-

% NN sở hữu5.57

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,301

P/E5.30

F P/E6.05

BVPS16,509

P/B1.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TNA: TNG HBC VRC VNM POW
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-6.77%

+/- Qua 1 tháng-7.97%

+/- Qua 1 quý-19%

+/- Qua 1 năm+67.79%

+/- Niêm yết+958.55%

Cao nhất 52 tuần (20/12/2019)*27,100

Thấp nhất 52 tuần (28/02/2019)*10,537

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)198,553

KLGD/Ngày (1 tháng)246,475

KLGD/Ngày (1 quý)529,376

KLGD/Ngày (1 năm)345,767

Nhiều nhất 52 tuần (05/12/2019)*2,937,090

Ít nhất 52 tuần (26/04/2019)*50