CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA)

Thien Nam Trading Import Export JSC

13,500

(%)
19/09/2019 15:00

Mở cửa13,350

Cao nhất13,500

Thấp nhất13,000

KLGD878,660

Vốn hóa462

Dư mua46,940

Dư bán38,430

Cao 52T 14,100

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T74,872

NN mua-

% NN sở hữu10.61

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,673

P/E8.07

F P/E4.07

BVPS12,876

P/B1.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TNA: POW HBC BSR TDH TNG
Trending: MWG (27.038) - VNM (26.426) - HPG (24.446) - FPT (24.092) - MBB (22.460)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam