CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1)

TNS Holdings Joint Stock Company

66,000

(%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa65,800

Cao nhất66,000

Thấp nhất65,700

KLGD1,480

Vốn hóa878

Dư mua1,190

Dư bán680

Cao 52T 67,200

Thấp 52T43,100

KLBQ 52T1,613

NN mua-

% NN sở hữu0.19

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,429

P/E7.83

F P/E8.87

BVPS26,854

P/B2.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TN1: TNI CRE TND TNG VIC
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.80%

+/- Qua 1 tháng+2.01%

+/- Qua 1 quý+8.37%

+/- Qua 1 năm+53.02%

+/- Niêm yết+124.42%

Cao nhất 52 tuần (02/10/2019)*67,200

Thấp nhất 52 tuần (06/06/2019)*46,123

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,204

KLGD/Ngày (1 tháng)2,179

KLGD/Ngày (1 quý)1,703

KLGD/Ngày (1 năm)1,619

Nhiều nhất 52 tuần (06/02/2020)*6,030

Ít nhất 52 tuần (06/06/2019)*30