CTCP Transimex (HOSE: TMS)

Transimex Corporation

27,500

-500 (-1.79%)
17/07/2019 13:40

Mở cửa27,500

Cao nhất27,500

Thấp nhất27,500

KLGD160

Vốn hóa1,491

Dư mua290

Dư bán5,200

Cao 52T 31,000

Thấp 52T21,300

KLBQ 52T7,592

NN mua-

% NN sở hữu42.96

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS4,302

P/E6.51

F P/E5

BVPS29,149

P/B0.94

Mã xem cùng TMS: VSC SCS TDH DXG CVT
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Transimex