CTCP Transimex (HOSE: TMS)

Transimex Corporation

32,600

1,000 (+3.16%)
28/09/2020 09:22

Mở cửa32,600

Cao nhất32,600

Thấp nhất32,600

KLGD10

Vốn hóa2,296

Dư mua1,300

Dư bán1,210

Cao 52T 32,600

Thấp 52T22,200

KLBQ 52T14,108

NN mua-

% NN sở hữu43.90

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,959

P/E7.98

F P/E7.28

BVPS30,695

P/B1.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TMS: GMD VSC TDH CLX NCT
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Transimex