CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (HNX: TMC)

Thu Duc Trading & Import Export JSC

14,500

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa14,500

Cao nhất14,500

Thấp nhất14,500

KLGD

Vốn hóa180

Dư mua

Dư bán5,000

Cao 52T 14,500

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T411

NN mua-

% NN sở hữu0.86

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,016

P/E14.27

F P/E9.77

BVPS16,254

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TMC: TCM CTG NTW MBB PJT
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+7.41%

+/- Qua 1 quý+9.11%

+/- Qua 1 năm+22.84%

+/- Niêm yết+128.85%

Cao nhất 52 tuần (05/07/2019)*14,541

Thấp nhất 52 tuần (04/04/2019)*11,714

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)5

KLGD/Ngày (1 quý)59

KLGD/Ngày (1 năm)412

Nhiều nhất 52 tuần (07/08/2019)*20,048

Ít nhất 52 tuần (20/02/2019)*1