CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (HNX: TMC)

Thu Duc Trading & Import Export JSC

11,800

(%)
29/05/2020 15:03

Mở cửa11,800

Cao nhất11,800

Thấp nhất11,800

KLGD

Vốn hóa146

Dư mua200

Dư bán6,000

Cao 52T 14,400

Thấp 52T9,800

KLBQ 52T388

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,016

P/E11.61

F P/E8.31

BVPS15,261

P/B0.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TMC: HAH FPT TCM MSH HTV
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.67%

+/- Qua 1 tháng-1.60%

+/- Qua 1 quý-18%

+/- Qua 1 năm-10.68%

+/- Niêm yết+94.14%

Cao nhất 52 tuần (31/01/2020)*14,390

Thấp nhất 52 tuần (12/05/2020)*9,785

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)440

KLGD/Ngày (1 tháng)560

KLGD/Ngày (1 quý)500

KLGD/Ngày (1 năm)391

Nhiều nhất 52 tuần (07/08/2019)*20,048

Ít nhất 52 tuần (25/06/2019)*5