CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (HNX: TMC)

Thu Duc Trading & Import Export JSC

14,500

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa14,500

Cao nhất14,500

Thấp nhất14,500

KLGD

Vốn hóa180

Dư mua

Dư bán5,000

Cao 52T 14,500

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T411

NN mua-

% NN sở hữu0.86

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,016

P/E14.27

F P/E9.77

BVPS16,254

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TMC: TCM CTG NTW MBB PJT
Trending: HPG (25.064) - CTG (22.294) - ROS (19.606) - VNM (18.951) - MBB (17.796)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức