CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (HNX: TMC)

Thu Duc Trading & Import Export JSC

10,000

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa124

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,400

Thấp 52T9,800

KLBQ 52T416

NN mua-

% NN sở hữu0.87

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,016

P/E9.84

F P/E7.05

BVPS14,954

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TMC: TCM VCB VCG VCM VPB
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức