CTCP Công nghiệp Tung Kuang (HNX: TKU)

Tung Kuang Industrial Joint Stock Company

8,300

(%)
27/02/2020 15:04

Mở cửa8,300

Cao nhất8,300

Thấp nhất8,300

KLGD

Vốn hóa268

Dư mua3,300

Dư bán100

Cao 52T 18,100

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T235

NN mua-

% NN sở hữu37.78

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,322

P/E6.28

F P/E4.12

BVPS14,530

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TKU: S55 SIC TCR SMT CTG
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghiệp Tung Kuang