CTCP Chứng khoán Tonkin (OTC: TKSC)

Tonkin Securities Joint Stock Company

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Tonkin

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2013Trương Duy Sơn4,012,39326.75
Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực1,650,00011
Lê Lệ Thủy1,039,1076.93
CTCP Điện lực Khánh Hòa750,0005
Vietnam Infrastructure Privilege Limited750,0005