CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (HNX: TKC)

Tan Ky Construction Real Estate Trading Corporation

2,900

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa2,900

Cao nhất2,900

Thấp nhất2,900

KLGD

Vốn hóa31

Dư mua5,100

Dư bán8,200

Cao 52T 28,800

Thấp 52T2,800

KLBQ 52T2,873

NN mua-

% NN sở hữu0.10

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*74

P/E39.19

F P/E2.06

BVPS15,123

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TKC: CTD HBC KDM FLC BVS
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ