CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID)

Tin Nghia Corporation

15,600

-200 (-1.27%)
04/08/2020 15:02

Mở cửa15,700

Cao nhất15,700

Thấp nhất15,600

KLGD200

Vốn hóa3,120

Dư mua26,400

Dư bán4,400

Cao 52T 28,900

Thấp 52T11,900

KLBQ 52T17,479

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*180

P/E87.87

F P/E21.09

BVPS14,679

P/B1.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TID: LTG TIP VJC MCH FPT
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa