CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên (Khác: TIC)

Tay Nguyen Electricity Investment JSC

Đã hủy niêm yết

13,950

-50 (-0.36%)
11/10/2017 00:00

Mở cửa13,900

Cao nhất14,100

Thấp nhất13,900

KLGD10,230

Vốn hóa311

Dư mua15,870

Dư bán6,820

Cao 52T 14,000

Thấp 52T14,000

KLBQ 52T10,230

NN mua-

% NN sở hữu0.20

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,741

P/E8.01

F P/E10.65

BVPS10,778

P/B1.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TIC: ACV AMV BCC FPT HDC
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2017Ông Phan Thanh LạcCTHĐQT1960CN TCKT108,186Độc lập
Ông Nguyễn Văn GiangTVHĐQT1959KS C.T.Máy187,334Độc lập
Ông Trần Nguyễn HoànTVHĐQT1981ĐH Kinh tế-N/A
Bà Trần Thị PhươngTVHĐQT1978ĐH Tài chính Kế ToánN/A
Ông Huỳnh ĐoanGĐ/TVHĐQT1960CN QTKD/TC Kế toán30,9002006
Bà Hồ Thị Anh ThưKTT1983CN Kinh tếN/A
Ông Vũ Xuân BỉnhTBKS-N/a-N/A
Ông Hàn Phi HảiThành viên BKS-N/aN/A
Ông Lê Khắc NamThành viên BKS-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2016Ông Phan Thanh LạcCTHĐQT1960CN TCKT108,186Độc lập
Ông Nguyễn Văn GiangTVHĐQT1959KS C.T.Máy187,334Độc lập
Ông Trần Nguyễn HoànTVHĐQT1981ĐH Kinh tế-N/A
Bà Trần Thị PhươngTVHĐQT1978ĐH Tài chính Kế ToánN/A
Ông Huỳnh ĐoanGĐ/TVHĐQT1960CN QTKD/TC Kế toán30,9002006
Bà Hồ Thị Anh ThưKTT1983CN Kinh tếN/A
Bà Đỗ Vũ Hải HàTBKS1986CN Kinh tếN/A
Ông Hàn Phi HảiThành viên BKS-N/aN/A
Ông Nguyễn Quang ThươngThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2016Ông Phan Thanh LạcCTHĐQT1960CN TCKT108,186Độc lập
Ông Nguyễn Văn GiangTVHĐQT1959KS C.T.Máy187,334Độc lập
Ông Trần Nguyễn HoànTVHĐQT1981N/aN/A
Bà Trần Thị PhươngTVHĐQT1978ĐH Tài chính Kế ToánN/A
Ông Huỳnh ĐoanGĐ/TVHĐQT1960CN QTKD/TC Kế toán30,9002006
Bà Hồ Thị Anh ThưKTT1983CN Kinh tếN/A
Bà Đỗ Vũ Hải HàTBKS1986CN Kinh tếN/A
Ông Hàn Phi HảiThành viên BKS-N/aN/A
Ông Nguyễn Quang ThươngThành viên BKS-N/aN/A