CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT)

Vinacomin - Ha Tu Coal JSC

6,500

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa6,400

Cao nhất6,500

Thấp nhất6,400

KLGD2,100

Vốn hóa160

Dư mua13,600

Dư bán35,100

Cao 52T 7,000

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T11,158

NN mua-

% NN sở hữu5.95

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,654

P/E2.45

F P/E10.33

BVPS15,152

P/B0.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng THT: TVD TDN TCS TND NBC
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Than Hà Tu - Vinacomin

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.99%

+/- Qua 1 tháng-5.44%

+/- Qua 1 quý+2.33%

+/- Qua 1 năm+6.71%

+/- Niêm yết+180.90%

Cao nhất 52 tuần (18/05/2020)*6,961

Thấp nhất 52 tuần (09/08/2019)*5,656

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)38,220

KLGD/Ngày (1 tháng)48,379

KLGD/Ngày (1 quý)25,360

KLGD/Ngày (1 năm)11,268

Nhiều nhất 52 tuần (15/06/2020)*174,800

Ít nhất 52 tuần (30/09/2019)*1