CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT)

Vinacomin - Ha Tu Coal JSC

7,100

-400 (-5.33%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa7,400

Cao nhất7,400

Thấp nhất7,100

KLGD24,500

Vốn hóa174

Dư mua32,600

Dư bán51,600

Cao 52T 8,000

Thấp 52T6,300

KLBQ 52T9,438

NN mua-

% NN sở hữu8.80

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,632

P/E2.85

F P/E11.92

BVPS14,631

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng THT: NBC TDN TCS TSC TVD
Trending: HPG (17.936) - VCB (14.695) - CTG (14.659) - MBB (14.205) - VNM (14.044)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Than Hà Tu - Vinacomin

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.90%

+/- Qua 1 tháng+5.84%

+/- Qua 1 quý+9%

+/- Qua 1 năm+0.17%

+/- Niêm yết+174.66%

Cao nhất 52 tuần (15/02/2019)*7,963

Thấp nhất 52 tuần (09/08/2019)*6,319

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)18,133

KLGD/Ngày (1 tháng)15,907

KLGD/Ngày (1 quý)6,170

KLGD/Ngày (1 năm)9,483

Nhiều nhất 52 tuần (10/04/2019)*462,120

Ít nhất 52 tuần (30/09/2019)*1