CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT)

Vinacomin - Ha Tu Coal JSC

6,600

(%)
16/08/2019 14:59

Mở cửa6,600

Cao nhất6,600

Thấp nhất6,600

KLGD800

Vốn hóa162

Dư mua16,300

Dư bán2,900

Cao 52T 8,200

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T23,255

NN mua-

% NN sở hữu9.44

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS3,282

P/E2.01

F P/E10.49

BVPS12,615

P/B0.52

Mã xem cùng THT: CTG LDG FLC TC6 NBC
Trending: MWG (27.946) - HPG (26.797) - VNM (26.487) - FPT (20.587) - VGI (17.760)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Than Hà Tu - Vinacomin