CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT)

Vinacomin - Ha Tu Coal JSC

6,500

-100 (-1.52%)
21/08/2019 14:59

Mở cửa6,500

Cao nhất6,500

Thấp nhất6,500

KLGD200

Vốn hóa160

Dư mua8,000

Dư bán2,800

Cao 52T 8,200

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T23,253

NN mua-

% NN sở hữu6.75

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS3,282

P/E2.01

F P/E10.49

BVPS12,615

P/B0.52

Mã xem cùng THT: CTG FLC LDG TC6 TND
Trending: MWG (27.579) - VNM (27.419) - HPG (25.131) - FPT (22.435) - VGI (18.420)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Than Hà Tu - Vinacomin

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
26/02/2019Cá nhân nước ngoài215,2700.88Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước7,363,33029.97
CĐ Nhà nước15,520,66463.17TĐ Công Nghiệp Than - Khoáng Sản VN
Tổ chức nước ngoài1,452,8905.91
Tổ chức trong nước16,8980.07
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/02/2018Cá nhân nước ngoài197,2900.80Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước10,513,85542.79
CĐ Nhà nước12,530,70051TĐ Công Nghiệp Than - Khoáng Sản VN
Tổ chức nước ngoài1,310,0905.33
Tổ chức trong nước17,1170.07
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
01/03/2017Cá nhân nước ngoài222,6700.91Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước10,572,10443.03
CĐ Nhà nước12,530,70051TĐ Công Nghiệp Than - Khoáng Sản VN
Tổ chức nước ngoài1,227,3095
Tổ chức trong nước16,2690.07