CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT)

Vinacomin - Ha Tu Coal JSC

7,000

(%)
05/12/2019 15:01

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD

Vốn hóa172

Dư mua5,900

Dư bán16,600

Cao 52T 8,200

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T10,145

NN mua-

% NN sở hữu9.40

Cổ tức TM1,300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,282

P/E2.13

F P/E11.13

BVPS12,908

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng THT: TDN CTG DNP MDC NT2
Trending: VNM (27.539) - FLC (21.352) - HPG (21.306) - MWG (20.743) - FPT (18.245)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Than Hà Tu - Vinacomin

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
26/02/2019Cá nhân nước ngoài215,2700.88Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước7,363,33029.97
CĐ Nhà nước15,520,66463.17TĐ Công Nghiệp Than - Khoáng Sản VN
Tổ chức nước ngoài1,452,8905.91
Tổ chức trong nước16,8980.07
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/02/2018Cá nhân nước ngoài197,2900.80Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước10,513,85542.79
CĐ Nhà nước12,530,70051TĐ Công Nghiệp Than - Khoáng Sản VN
Tổ chức nước ngoài1,310,0905.33
Tổ chức trong nước17,1170.07
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
01/03/2017Cá nhân nước ngoài222,6700.91Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước10,572,10443.03
CĐ Nhà nước12,530,70051TĐ Công Nghiệp Than - Khoáng Sản VN
Tổ chức nước ngoài1,227,3095
Tổ chức trong nước16,2690.07