CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (HNX: THB)

Ha Noi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company

10,200

200 (+2%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa10,900

Cao nhất10,900

Thấp nhất9,100

KLGD710

Vốn hóa117

Dư mua1,690

Dư bán16,490

Cao 52T 12,000

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T3,744

NN mua-

% NN sở hữu4.13

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,191

P/E8.40

F P/E15.23

BVPS11,229

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng THB: SMB PVM PLX NNC VNM
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2%

+/- Qua 1 tháng-6.42%

+/- Qua 1 quý+34.48%

+/- Qua 1 năm+32.14%

+/- Niêm yết+135.78%

Cao nhất 52 tuần (28/11/2019)*11,985

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*6,086

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)364

KLGD/Ngày (1 tháng)188

KLGD/Ngày (1 quý)1,435

KLGD/Ngày (1 năm)3,759

Nhiều nhất 52 tuần (27/11/2019)*84,330

Ít nhất 52 tuần (27/05/2020)*5