CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam (UPCoM: TH1)

The Vietnam National General Export - Import JSC No.1

6,200

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa6,200

Cao nhất6,200

Thấp nhất6,200

KLGD

Vốn hóa84

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,200

Thấp 52T5,000

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,741

P/E-2.26

F P/E16.79

BVPS3,262

P/B1.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TH1: HT1 TNI
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam