Trang Corporation (HNX: TFC)

8,300

600 (+7.79%)
05/14/2021 15:04

Open8,000

High8,300

Low8,000

Vol10,800

Market Cap.139.69

Remain Bid3,384

Remain Ask6,201

52Wk High8,300

52Wk Low3,900

52Wk Avg Vol1,893

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)32.26

Dividend250

Dividend Yield0.03

Beta-

EPS*1,172

P/E6.57

F P/E4.42

BVPS13,009

P/B0.59

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with TFC: PAN TAR MSN HNG HAG
Trending: HPG (158,631) - VNM (147,702) - MBB (128,787) - ROS (120,438) - TCB (107,607)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Price Change

+/- 1 week+18.57%

+/- 1 month+15.28%

+/- 1 quarter+31.75%

+/- 1 year+115.30%

+/- From listing date+115.30%

52 wk. High (01/13/2021)*8,300

52 wk. Low (07/27/2020)*3,951

Average Trading Volume/Day

Share vol./day8,400

Share vol./month4,828

Share vol./quarter3,419

Share vol./year1,879

52 Wk. Highest (07/27/2020)*22,300

52 Wk. Lowest (08/26/2020)*1

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.