CTCP Trang (HNX: TFC)

Trang Corporation

6,100

-600 (-8.96%)
19/04/2019 15:02

Mở cửa6,100

Cao nhất6,100

Thấp nhất6,100

KLGD2,200

Vốn hóa103

Dư mua

Dư bán10,700

Cao 52T 8,400

Thấp 52T3,900

KLBQ 52T2,976

NN mua-

% NN sở hữu32.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS438

P/E15.30

F P/E7.36

BVPS12,187

P/B0.50

Mã xem cùng TFC: TDN TDT TET THB THN
Trending: VNM (18.711) - VIC (18.407) - AAA (16.191) - HPG (13.273) - YEG (11.761)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Trang

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-8.96%

+/- Qua 1 tháng+1.67%

+/- Qua 1 quý-10.29%

+/- Qua 1 năm+25.13%

+/- Niêm yết-72.11%

Cao nhất 52 tuần (20/02/2019)*8,400

Thấp nhất 52 tuần (21/06/2018)*3,938

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,180

KLGD/Ngày (1 tháng)1,996

KLGD/Ngày (1 quý)2,354

KLGD/Ngày (1 năm)2,984

Nhiều nhất 52 tuần (20/11/2018)*66,800

Ít nhất 52 tuần (20/07/2018)*1