CTCP Trang (HNX: TFC)

Trang Corporation

7,000

-500 (-7.04%)
19/04/2021 13:45

Mở cửa7,200

Cao nhất7,200

Thấp nhất6,600

KLGD4,600

Vốn hóa117.81

Dư mua6,150

Dư bán27,600

Cao 52T 8,300

Thấp 52T3,400

KLBQ 52T2,203

NN mua-

% NN sở hữu32.27

Cổ tức TM250

T/S cổ tức0.04

Beta-

EPS*1,172

P/E6.06

F P/E4.08

BVPS13,254

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Text.CSTCNote
Mã xem cùng TFC: BLF ABI LCG ROS MVC
Trending: HPG (143.973) - ROS (141.531) - FLC (118.697) - MBB (109.306) - STB (108.506)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-12.50%

+/- Qua 1 tháng-1.41%

+/- Qua 1 quý-14.63%

+/- Qua 1 năm+81.58%

+/- Niêm yết+81.58%

Cao nhất 52 tuần (13/01/2021)*8,300

Thấp nhất 52 tuần (29/04/2020)*3,373

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,684

KLGD/Ngày (1 tháng)2,851

KLGD/Ngày (1 quý)2,380

KLGD/Ngày (1 năm)2,218

Nhiều nhất 52 tuần (28/04/2020)*33,500

Ít nhất 52 tuần (26/08/2020)*1

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.