CTCP Trang (HNX: TFC)

Trang Corporation

5,000

300 (+6.38%)
07/08/2020 15:06

Mở cửa4,500

Cao nhất5,000

Thấp nhất4,400

KLGD7,900

Vốn hóa84

Dư mua1,800

Dư bán3,300

Cao 52T 6,500

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T3,354

NN mua200

% NN sở hữu32.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,338

P/E3.51

F P/E2.70

BVPS12,005

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TFC: KDC BCF DBC HHC VDL
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Trang

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+8.70%

+/- Qua 1 tháng-9.09%

+/- Qua 1 quý+19.05%

+/- Qua 1 năm+9.31%

+/- Niêm yết-75.02%

Cao nhất 52 tuần (21/01/2020)*6,500

Thấp nhất 52 tuần (29/04/2020)*3,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,340

KLGD/Ngày (1 tháng)2,970

KLGD/Ngày (1 quý)2,993

KLGD/Ngày (1 năm)3,367

Nhiều nhất 52 tuần (08/04/2020)*123,500

Ít nhất 52 tuần (24/09/2019)*1