CTCP Trang (HNX: TFC)

Trang Corporation

4,100

-400 (-8.89%)
23/10/2019 15:01

Mở cửa4,100

Cao nhất4,700

Thấp nhất4,100

KLGD14,200

Vốn hóa69

Dư mua

Dư bán12,400

Cao 52T 8,400

Thấp 52T4,100

KLBQ 52T4,083

NN mua-

% NN sở hữu32.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*438

P/E10.27

F P/E3.66

BVPS11,457

P/B0.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TFC: ACB DBC DVN PVV VCS
Trending: FLC (40.763) - VNM (29.388) - HPG (22.124) - MWG (18.182) - MBB (16.977)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Trang

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-10.87%

+/- Qua 1 tháng-25.45%

+/- Qua 1 quý-25.45%

+/- Qua 1 năm-8.89%

+/- Niêm yết-81.26%

Cao nhất 52 tuần (20/02/2019)*8,400

Thấp nhất 52 tuần (23/10/2019)*4,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,917

KLGD/Ngày (1 tháng)1,991

KLGD/Ngày (1 quý)1,958

KLGD/Ngày (1 năm)4,079

Nhiều nhất 52 tuần (22/04/2019)*121,500

Ít nhất 52 tuần (24/09/2019)*1