CTCP Trang (HNX: TFC)

Trang Corporation

5,000

(%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa5,000

Cao nhất5,000

Thấp nhất5,000

KLGD200

Vốn hóa84

Dư mua1,900

Dư bán7,400

Cao 52T 6,500

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T3,353

NN mua-

% NN sở hữu32.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,338

P/E3.74

F P/E2.87

BVPS12,005

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TFC: GTN DBC DIC DPG FLC
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Trang