CTCP Trang (HNX: TFC)

Trang Corporation

7,900

(%)
27/01/2021 15:06

Mở cửa7,900

Cao nhất7,900

Thấp nhất7,900

KLGD

Vốn hóa132.96

Dư mua500

Dư bán6,400

Cao 52T 8,300

Thấp 52T3,400

KLBQ 52T2,902

NN mua-

% NN sở hữu32.20

Cổ tức TM250

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,338

P/E5.90

F P/E4.54

BVPS12,713

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TFC: SLS THB THT VCF VLC
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Trang
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.