CTCP Trang (HNX: TFC)

Trang Corporation

4,600

(%)
04/08/2020 14:28

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa77

Dư mua900

Dư bán8,900

Cao 52T 6,500

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T3,370

NN mua-

% NN sở hữu32.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,338

P/E3.44

F P/E2.64

BVPS12,005

P/B0.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TFC: LCG VNM VRG VTL LDG
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Trang