CTCP Trang (HNX: TFC)

Trang Corporation

5,100

(%)
23/11/2020 15:06

Mở cửa5,100

Cao nhất5,100

Thấp nhất5,100

KLGD

Vốn hóa86

Dư mua2,000

Dư bán5,500

Cao 52T 6,900

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T2,935

NN mua-

% NN sở hữu32.06

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,338

P/E3.81

F P/E2.93

BVPS12,713

P/B0.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TFC: TTF BBC CTP DBC FLC
Trending: HPG (77.797) - TCB (47.066) - VNM (46.292) - HSG (42.476) - MBB (38.358)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Trang
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.