CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (HOSE: TEG)

Truong Thanh Real Estate And Construction JSC

3,200

100 (+3.23%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa3,200

Cao nhất3,200

Thấp nhất3,200

KLGD10

Vốn hóa104

Dư mua1,080

Dư bán16,050

Cao 52T 7,000

Thấp 52T2,900

KLBQ 52T6,705

NN mua-

% NN sở hữu0.86

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*147

P/E21.09

F P/E2.69

BVPS13,169

P/B0.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TEG: VCB CTD HBC HDB HTV
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-17.95%

+/- Qua 1 quý-40.63%

+/- Qua 1 năm-52.98%

+/- Niêm yết-60.29%

Cao nhất 52 tuần (28/06/2019)*6,980

Thấp nhất 52 tuần (12/03/2020)*2,880

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)733

KLGD/Ngày (1 tháng)1,447

KLGD/Ngày (1 quý)1,135

KLGD/Ngày (1 năm)6,757

Nhiều nhất 52 tuần (16/07/2019)*90,680

Ít nhất 52 tuần (12/04/2019)*10