CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (HOSE: TEG)

Truong Thanh Real Estate And Construction JSC

3,200

(%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa3,200

Cao nhất3,200

Thấp nhất3,200

KLGD

Vốn hóa104

Dư mua200

Dư bán8,660

Cao 52T 7,000

Thấp 52T2,900

KLBQ 52T6,683

NN mua-

% NN sở hữu0.86

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*147

P/E21.77

F P/E2.78

BVPS13,169

P/B0.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TEG: HBC TDW CTD CTG TDC
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành