View with TEDI: AGG FTS ND2 NED SDL
Trending: CTG (32,125) - VNM (30,328) - HPG (27,147) - MBB (25,809) - ROS (20,731)
Cung cấp các dịch vụ khảo sát thi công giao thông vận tải

Basic Information

Company typeJoint Stock Comapny
Establishment license
Business license0100107839
Tax code0100107839
Milestones
- Tiền thân là Viện Thiết kế Giao thông vận tải, được thành lập từ năm 1962.
- Năm 1993, chuyển đổi tổ chức thành Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải.
- Năm 1995, Công ty đã lập đề án xin thành lập Tổng công ty các xí nghiệp được chuyển đổi thành Công ty hạch toán kinh tế độc lập.
- Theo Quyết định số 782/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Tư vấn thiết kế chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
- Ngày 25/6/2010 Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải đã có quyết định chuyển Công ty mẹ – Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải thành công ty TNHH MTV.
Headquarter
• Address278 phố Tôn Đức Thắng - P.Hàng Bột - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội
• Telephone(84.24) 3851 4431
• Fax(84.24) 3851 4980
• Emailtedi@tedi.vn
• Websitehttp://www.tedi.vn
Representative offices