CTCP TRAENCO (UPCoM: TEC)

TRAENCO JSC

7,000

(%)
03/03/2021 09:13

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa11.62

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,000

Thấp 52T7,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,196

P/E3.19

F P/E4.15

BVPS6,886

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TEC: TCB TCH TECHCOMCAPITAL VCB VGI
Trending: HPG (99.113) - MBB (74.262) - TCB (55.190) - VNM (53.974) - ACB (46.879)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP TRAENCO

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước321,63819.37
Bùi Hồng Quân286,00017.23
Nguyễn Tiến Hùng250,00015.06
Nguyễn Thị Hồng Chuyên234,39014.12
Nguyễn Hữu Điểm142,1928.56
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018TCT Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước321,63819.37
Bùi Hồng Quân286,00017.23
Nguyễn Tiến Hùng250,00015.06
Nguyễn Thị Hồng Chuyên234,39014.12
Nguyễn Hữu Điểm142,1928.56
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016TCT Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước321,63819.37
Bùi Hồng Quân286,00017.23
Nguyễn Tiến Hùng250,00015.06
Nguyễn Thị Hồng Chuyên234,39014.12
Nguyễn Hữu Điểm142,1928.56
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.