CTCP Cấp nước Thủ Đức (HOSE: TDW)

Thu Duc Water Supply Joint Stock Company

26,000

(%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa26,000

Cao nhất26,000

Thấp nhất26,000

KLGD

Vốn hóa221

Dư mua10

Dư bán20

Cao 52T 27,100

Thấp 52T18,700

KLBQ 52T180

NN mua-

% NN sở hữu2.61

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,292

P/E11.34

F P/E8.63

BVPS18,616

P/B1.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TDW: BTW SBH TDM VGC BWE
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Thủ Đức