CTCP Cấp nước Thủ Đức (HOSE: TDW)

Thu Duc Water Supply Joint Stock Company

26,800

(%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa26,800

Cao nhất26,800

Thấp nhất26,500

KLGD230

Vốn hóa228

Dư mua170

Dư bán1,090

Cao 52T 27,400

Thấp 52T18,900

KLBQ 52T190

NN mua-

% NN sở hữu2.60

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,292

P/E11.69

F P/E8.90

BVPS18,616

P/B1.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TDW: ORS BWE TDM CLW CSV
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Thủ Đức