CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (HNX: TDT)

TDT Investment and Development Joint Stock Company

9,100

-100 (-1.09%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa9,400

Cao nhất9,500

Thấp nhất9,100

KLGD189,400

Vốn hóa127

Dư mua124,800

Dư bán162,500

Cao 52T 10,500

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T63,424

NN mua-

% NN sở hữu0.10

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,219

P/E2.86

F P/E2.20

BVPS11,195

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TDT: TNG DTD PC1 MBB DAT
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển TDT

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.11%

+/- Qua 1 tháng-1.09%

+/- Qua 1 quý+10.68%

+/- Qua 1 năm+11%

+/- Niêm yết-6.39%

Cao nhất 52 tuần (22/01/2020)*10,547

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*6,893

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)201,206

KLGD/Ngày (1 tháng)203,519

KLGD/Ngày (1 quý)99,939

KLGD/Ngày (1 năm)63,591

Nhiều nhất 52 tuần (27/07/2020)*429,316

Ít nhất 52 tuần (19/11/2019)*100