CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH)

Thu Duc Housing Development Corporation

5,650

-230 (-3.91%)
31/03/2020 14:23

Mở cửa5,980

Cao nhất6,090

Thấp nhất5,650

KLGD1,274,170

Vốn hóa530

Dư mua108,320

Dư bán12,230

Cao 52T 11,800

Thấp 52T5,650

KLBQ 52T580,867

NN mua57,890

% NN sở hữu29.87

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,660

P/E3.54

F P/E3.23

BVPS18,721

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TDH: DXG VNM TDC HPG VCB
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức