CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH)

Thu Duc Housing Development Corporation

6,300

-130 (-2.02%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa6,290

Cao nhất6,400

Thấp nhất6,200

KLGD490,360

Vốn hóa591

Dư mua21,270

Dư bán29,140

Cao 52T 11,800

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T578,238

NN mua49,220

% NN sở hữu29.78

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,660

P/E3.87

F P/E3.53

BVPS18,721

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TDH: VNM GAS VCB DXG PVS
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức