CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH)

Thu Duc Housing Development Corporation

6,730

440 (+7%)
06/04/2020 15:00

Mở cửa6,590

Cao nhất6,730

Thấp nhất6,520

KLGD1,608,220

Vốn hóa632

Dư mua72,470

Dư bán

Cao 52T 11,800

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T588,624

NN mua40,290

% NN sở hữu30.04

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,276

P/E4.93

F P/E3.45

BVPS27,266

P/B0.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TDH: TDC DXG FPT HBC PVS
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức