CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH)

Thu Duc Housing Development Corporation

Đang bị cảnh báo

14,000

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,577.14

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,100

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T2,204,703

NN mua-

% NN sở hữu6.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta0.84

EPS*-3,226

P/E-4.34

F P/E5.02

BVPS21,734

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng TDH: BII TGG APG DDV VOS
Trending: HPG (119,244) - MBB (92,328) - FLC (63,162) - VNM (61,768) - HVN (60,736)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.