CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH)

Thu Duc Housing Development Corporation

6,300

-130 (-2.02%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa6,290

Cao nhất6,400

Thấp nhất6,200

KLGD490,360

Vốn hóa591

Dư mua21,270

Dư bán29,140

Cao 52T 11,800

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T578,238

NN mua49,220

% NN sở hữu29.78

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,660

P/E3.87

F P/E3.53

BVPS18,721

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TDH: VNM GAS VCB DXG PVS
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
01/03/2018Cá nhân nước ngoài1,596,8701.96Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước46,556,25957.03
Tổ chức nước ngoài26,343,80632.27
Tổ chức trong nước7,137,9928.74
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân nước ngoài1,634,1242.09Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước34,427,52744.12
Tổ chức nước ngoài34,701,11344.47
Tổ chức trong nước7,262,2119.31
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016Cá nhân nước ngoài1,118,1701.58Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước31,986,60945.06
Tổ chức nước ngoài27,119,38338.20
Tổ chức trong nước10,764,21915.16