CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin (HNX: TCS)

Vinacomin - Cao Son Coal JSC

7,100

(%)
17/07/2019 13:23

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa191

Dư mua10,000

Dư bán1,100

Cao 52T 8,900

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T37,082

NN mua-

% NN sở hữu5.20

Cổ tức TM200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS2,628

P/E2.70

F P/E4.65

BVPS10,341

P/B0.69

Mã xem cùng TCS: SZL TND TVD MSN NBC
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.05%

+/- Qua 1 tháng-2.74%

+/- Qua 1 quý-7.79%

+/- Qua 1 năm+77.75%

+/- Niêm yết+73.40%

Cao nhất 52 tuần (15/05/2019)*8,900

Thấp nhất 52 tuần (20/07/2018)*3,728

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,652

KLGD/Ngày (1 tháng)4,783

KLGD/Ngày (1 quý)33,785

KLGD/Ngày (1 năm)36,933

Nhiều nhất 52 tuần (27/03/2019)*2,796,494

Ít nhất 52 tuần (08/10/2018)*3