CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin (HNX: TCS)

Vinacomin - Cao Son Coal JSC

8,200

(%)
17/05/2019 14:59

Mở cửa8,200

Cao nhất8,500

Thấp nhất8,200

KLGD5,717

Vốn hóa220

Dư mua104,083

Dư bán21,683

Cao 52T 8,900

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T36,789

NN mua-

% NN sở hữu5.19

Cổ tức TM200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS2,628

P/E3.12

F P/E7.10

BVPS10,341

P/B0.79

Mã xem cùng TCS: TND POW TNG TDN NBC
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.49%

+/- Qua 1 tháng+9.33%

+/- Qua 1 quý+21.55%

+/- Qua 1 năm+114.84%

+/- Niêm yết+100.27%

Cao nhất 52 tuần (15/05/2019)*8,900

Thấp nhất 52 tuần (31/05/2018)*3,728

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)196,289

KLGD/Ngày (1 tháng)106,010

KLGD/Ngày (1 quý)110,970

KLGD/Ngày (1 năm)36,937

Nhiều nhất 52 tuần (27/03/2019)*2,796,494

Ít nhất 52 tuần (08/10/2018)*3