CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

10,900

-200 (-1.80%)
17/01/2020 15:00

Mở cửa10,700

Cao nhất10,900

Thấp nhất10,700

KLGD210

Vốn hóa461

Dư mua100

Dư bán2,500

Cao 52T 13,400

Thấp 52T9,600

KLBQ 52T8,582

NN mua190

% NN sở hữu14.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,778

P/E6.24

F P/E4.89

BVPS12,262

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: BCG CTD LPB MBB ROS
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.39%

+/- Qua 1 tháng+1.40%

+/- Qua 1 quý-7.87%

+/- Qua 1 năm-13.61%

+/- Niêm yết-9.04%

Cao nhất 52 tuần (28/01/2019)*13,401

Thấp nhất 52 tuần (29/11/2019)*9,640

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)362

KLGD/Ngày (1 tháng)4,796

KLGD/Ngày (1 quý)8,958

KLGD/Ngày (1 năm)8,609

Nhiều nhất 52 tuần (22/02/2019)*428,860

Ít nhất 52 tuần (05/04/2019)*10