CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

9,900

500 (+5.32%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa8,940

Cao nhất9,900

Thấp nhất8,940

KLGD5,210

Vốn hóa419

Dư mua950

Dư bán2,300

Cao 52T 12,900

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T7,119

NN mua-

% NN sở hữu14.86

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,905

P/E4.93

F P/E4.59

BVPS13,174

P/B0.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: BCG CTD AAA HBC TNI
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.06%

+/- Qua 1 tháng+10.37%

+/- Qua 1 quý+6.91%

+/- Qua 1 năm-20.44%

+/- Niêm yết-17.38%

Cao nhất 52 tuần (10/07/2019)*12,878

Thấp nhất 52 tuần (19/03/2020)*8,470

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,170

KLGD/Ngày (1 tháng)8,447

KLGD/Ngày (1 quý)8,172

KLGD/Ngày (1 năm)7,119

Nhiều nhất 52 tuần (28/11/2019)*111,920

Ít nhất 52 tuần (22/10/2019)*10