CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

10,850

-50 (-0.46%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa10,850

Cao nhất10,850

Thấp nhất10,850

KLGD10

Vốn hóa459

Dư mua100

Dư bán2,430

Cao 52T 13,400

Thấp 52T9,600

KLBQ 52T8,582

NN mua-

% NN sở hữu14.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,778

P/E6.13

F P/E4.81

BVPS12,262

P/B0.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: BCG CTD KSB LPB PAN
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải