CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

10,800

(%)
26/02/2020 15:00

Mở cửa10,800

Cao nhất10,800

Thấp nhất10,800

KLGD

Vốn hóa457

Dư mua

Dư bán5,030

Cao 52T 13,200

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T6,793

NN mua-

% NN sở hữu14.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,756

P/E6.15

F P/E5.27

BVPS13,068

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: VTV ACL VNM BCG ANV
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải