CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

9,900

500 (+5.32%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa8,940

Cao nhất9,900

Thấp nhất8,940

KLGD5,210

Vốn hóa419

Dư mua950

Dư bán2,300

Cao 52T 12,900

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T7,119

NN mua-

% NN sở hữu14.86

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,905

P/E4.93

F P/E4.59

BVPS13,174

P/B0.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: BCG CTD AAA HBC TCB
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải