CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

9,950

(%)
31/03/2020 15:00

Mở cửa9,950

Cao nhất9,950

Thấp nhất9,950

KLGD

Vốn hóa421

Dư mua

Dư bán2,480

Cao 52T 13,200

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T6,187

NN mua-

% NN sở hữu14.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,756

P/E5.67

F P/E4.85

BVPS13,068

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: BCG ACL VTV FRT ART
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/01/2019CTCP Bamboo Capital20,319,19553.15
Intact Management Co., Ltd3,787,7519.91
Nguyễn Hồ Nam2,020,2235.28
Mirae Asset Daewoo Co., Ltd1,925,6795.04
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017CTCP Bamboo Capital17,426,41253.64
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/03/2017CTCP Bamboo Capital17,426,41253.64