CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

9,290

390 (+4.38%)
09/04/2020 15:00

Mở cửa9,290

Cao nhất9,290

Thấp nhất9,290

KLGD10

Vốn hóa393

Dư mua200

Dư bán800

Cao 52T 13,200

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T6,632

NN mua-

% NN sở hữu14.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,778

P/E5.01

F P/E4.34

BVPS11,976

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: ACL VTV AAA ANV BCG
Trending: MWG (69.965) - VNM (56.483) - HVN (54.766) - VCB (43.991) - VIC (39.487)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Cơ cấu lao động

28/02/2019

28/02/2019 28/02/2019

31/12/2017 31/12/2017

31/03/2017 31/03/2017

20/05/2015 20/05/2015