CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD)

Transport and Industry Development Investment JSC

9,970

-10 (-0.10%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa9,970

Cao nhất9,970

Thấp nhất9,970

KLGD1,000

Vốn hóa422

Dư mua

Dư bán2,510

Cao 52T 13,200

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T8,514

NN mua-

% NN sở hữu14.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,756

P/E5.68

F P/E4.87

BVPS13,068

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TCD: ACL VTV VNM TCH BCG
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty CP BCG LAND600,000 (VND)36.70
Công ty Taxi Việt Nam6 (USD)30
Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến VLXD An Giang17,984 (VND)51
CTCP Xuất khẩu lao động Tracodi10,000 (VND)70
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty Taxi Việt Nam6 (USD)30
Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến VLXD An Giang17,984 (VND)51
CTCP Dịch vụ Tracodi700,000 (VND)29
CTCP Sản xuất Kinh doanh phân bón Vinacafe7,500 (VND)35
CTCP Tracodi Invest20,000 (VND)44
CTCP Xuất khẩu lao động Tracodi10,000 (VND)70
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/03/2017Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến VLXD An Giang17,984 (VND)51
Công ty TNHH Taxi Việt Nam5 (USD)30
CTCP Dịch vụ Tracodi100,000 (VND)21
CTCP Tracodi Invest20,000 (VND)44
CTCP Tracodi Land20,000 (VND)30