CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX)

Thai Binh Cement Joint Stock Company

22,500

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa22,500

Cao nhất22,500

Thấp nhất22,500

KLGD

Vốn hóa34

Dư mua

Dư bán100

Cao 52T 22,500

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*313

P/E71.88

F P/E33.98

BVPS15,628

P/B1.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TBX: BTS CCM SCJ TMX
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xi măng Thái Bình