CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX)

Thai Binh Cement Joint Stock Company

24,700

2,200 (+9.78%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa24,700

Cao nhất24,700

Thấp nhất24,700

KLGD100

Vốn hóa37

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 24,700

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T5

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-99

P/E-227.27

F P/E33.98

BVPS14,924

P/B1.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TBX: CAV DIC TA9 TC6 TCS
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xi măng Thái Bình