CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX)

Thai Binh Cement Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

22,300

(%)
04/08/2020 15:04

Mở cửa22,300

Cao nhất22,300

Thấp nhất22,300

KLGD

Vốn hóa34

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 24,700

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T24

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-470

P/E-47.45

F P/E69.59

BVPS13,699

P/B1.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xi măng Thái Bình